Câu hỏi thường gặp

Bạn có cung cấp mẫu miễn phí không?

2018-05-17
Thân yêu của khách hàng, như thường lệ, mẫu sẽ được tính phí và gửi ra bởi vận chuyển hàng hóa thu thập. Nhưng, đối với một số mục chứng khoán, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu miễn phí, nhưng bạn phải trả tiền cho chi phí giao hàng.